راهنماي ثبت نام دانشجويان جديدالورد
براي ثبت نام کليک کنيد
رشته هاي بدون آزمون
مدارک مورد نياز ثبت نام ورودي هاي جديد تمام مقاطع تحصيلي
فرم هاي ثبت نام مقطع کارداني پيوسته
فرم هاي ثبت نام مقاطع کارشناسي پيوسته و کارداني ناپيوسته
فرم هاي ثبت نام کارشناسي ناپيوسته
فرم هاي ثبت نام کارشناسي ارشد ناپيوسته