راهنماي ثبت نام دانشجويان جديدالورد
براي ثبت نام کليک کنيد
--رشته هاي بدون آزمون
مدارک مورد نياز ثبت نام ورودي هاي جديد تمام مقاطع تحصيلي
فرم هاي ثبت نام مقطع کارداني پيوسته
فرم هاي ثبت نام مقاطع کارشناسي پيوسته و کارداني ناپيوسته
فرم هاي ثبت نام کارشناسي ناپيوسته
فرم هاي ثبت نام کارشناسي ارشد ناپيوسته